NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τις ενημερώσεις μας!

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
για σκοπούς Μarketing

Με την παρούσα δηλώνω τα ακόλουθα αναφορικά με το ονοματεπώνυμό μου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου («τα Δεδομένα») που διέθεσα στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «MARMOR SG Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μαρμάρου και Γρανίτη» και το διακριτικό τίτλο «STONE GROUP INTERNATIONAL» (:«η Εταιρεία») με σκοπό να ενημερώνομαι με την λήψη newsletter στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο για τα προϊόντα, τις δράσεις και τα νέα της Εταιρείας:

Έχοντας ενημερωθεί από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

(α) για τα δικαιώματα μου, όπως αυτά προσδιορίζονται για τα υποκείμενα των δεδομένων στις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 697/2016 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και συγκεκριμένα τα δικαιώματα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού, της φορητότητας και της εναντίωσης).
(β) ειδικότερα ότι για την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μου αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, ορισμένο από την Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τον οποίο μπορώ να αναζητήσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stonegroup.gr στον οποίο θα απευθύνω τυχόν αίτημά μου για άσκηση κάποιου εκ των δικαιωμάτων μου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.
(γ) πως διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συναίνεση που παρέχω σήμερα με την παρούσα επιλέγοντας τη σχετική εντολή ανάκλησης στη φόρμα Ανάκληση Συναίνεσης.
(δ) πως τα Δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία και δεν διαβιβάζονται παρά στους απολύτως αναγκαίους εκτελούντες την επεξεργασία παρόχους υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρείας.

 
info@stonegroup.gr

Blog

Λατομεία μαρμάρου και τρόποι εξόρυξης

Η ιστορία, η μαρμαροφόρος περιοχή και τα βασικά χαρακτηριστικά των λατομείων μαρμάρου

Τα μάρμαρα είναι διαχρονικά εξαγώγιμα προϊόντα και αποτελούν έναν παραδοσιακά σημαντικό κλάδο με ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα εξάγει το 76% της παραγωγής της σε μάρμαρο σε περισσότερες από 120 χώρες, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής (56%) να εξάγεται μόνο στην Κίνα. Τα αποθέματα της θεωρούνται τεράστια, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι είναι ανεξάντλητα.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην αγορά του μαρμάρου και των παραγώγων του. Κύριες χώρες – παραγωγοί μαρμάρου είναι η Κίνα, η Ινδία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, οι Η.Π.Α., το Ιράν κ.α.

Τι είναι το λατομείο μαρμάρου;

Ως λατομείο νοείται μια περιοχή όπου πραγματοποιείται μια εκσκαφή ή ένα σύστημα εκσκαφών με στόχο τη διαλογή λατομικών ορυκτών (είτε στην φυσική τους μορφή είτε σε κατάσταση διάλυσης). Κατ’ επέκταση του λατομείου ορίζονται και οι λατομικές περιοχές, οι γεωγραφικές δηλαδή ενότητες στις οποίες εντοπίζονται κοιτάσματα υλικού. Θεωρούνται χώροι εκμετάλλευσης υψηλής ποιότητας πετρωμάτων, αδρανών υλικών και βιομηχανικών ορυκτών σε μια γεωγραφική περιοχή οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν θέτουν σε κίνδυνο ούτε το φυσικό ούτε το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Κατ’ επέκταση, ως λατομείο μαρμάρου νοείται η περιοχή από την οποία μέσω ενός συστήματος εκσκαφών πραγματοποιείται εξόρυξη του λατομικού ορυκτού του μαρμάρου.

Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα ιδιόκτητα λατομεία μας, καθώς και τα λατομεία των συνδεδεμένων μ’ εμάς εταιρειών.

Η ιστορία των λατομείων μαρμάρου

Η αφθονία των μαρμάρων στον ελλαδικό χώρο οφείλεται στην γεωλογική κατασκευή της χώρας που είναι αποτέλεσμα του αλπικού κύκλου πτυχώσεων αλλά και της μεταλπικής γεωλογικής ιστορίας. Οι πρώτες ιστορικές αναφορές λατομείων μαρμάρου χρονολογούνται περίπου στον 3ο αιώνα π.Χ. στην Πάρο και στη Νάξο. Σταδιακά, λατομεία εμφανίζονται και σε άλλα νησιά του Αιγαίου ενώ δύο αιώνες αργότερα, γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές το Πεντελικό μάρμαρο.

Η περιοχή της Πεντέλης, στο Ν. Αττικής, στην Ελλάδα είναι γνωστή από την αρχαιότητα για την ισχυρή λατομική της δραστηριότητα. Η πρώτη οργανωμένη αξιοποίηση των κοιτασμάτων της φαίνεται να ξεκινά κατά το ‘’Χρυσό Αιώνα’’ του Περικλή (5ος αι. π.Χ.) με το διάσημο Πεντελικό μάρμαρο να έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά γνωστά αρχεία μνημεία της Ελλάδος, από την Ακρόπολη των Αθηνών μέχρι και τα αγάλματα και μνημεία των κλασσικών ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Το συγκεκριμένο μάρμαρο συνεχίζει να εξορύσσεται και να εξάγεται σε όλο τον κόσμο, από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας.

Τι είναι η μαρμαροφόρος περιοχή;

Μαρμαροφόρες περιοχές χαρακτηρίζονται οι γεωγραφικές ενότητες με εκτεταμένα μαρμαροφόρα κοιτάσματα οι οποίες βρίσκονται σε συγκεκριμένες γεωτεκτονικές ζώνες.

Η Ελλάδα θεωρείται μαρμαροφόρος περιοχή λόγω της γεωλογικής ιστορίας και γεωγραφίας της. Οι γεωτεκτονικές ζώνες της ελληνικής επικράτειας έχουν ξεχωριστή στρωματογραφική δομή αλλά και ιδιαίτερη τεκτονική συμπεριφορά. Οι ζώνες είναι εννέα (9):

 • Ροδόπης
 • Αξιού
 • Πελαγονική
 • Ανατολικής Ελλάδας ή Υποπελαγονική
 • Παρνασού – Γκιώνας
 • Ωλονού – Πίνδου
 • Γαββροβού – Τρίπολης
 • Ιόνιος
 • Παξών

Ο κύριος όγκος λατομείων στην Ελλάδα εντοπίζεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις περιοχές της Καβάλας, Δράμας και Θάσου όπου και παράγονται λευκά και υπόλευκα μάρμαρα.

Λατομεία μαρμάρου στην Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες που προμηθεύουν την παγκόσμια κοινότητα με μάρμαρα και παράγωγα τους. Ο κλάδος έχει εξαγωγικό προσανατολισμό και είναι ένας από τους λίγους τομείς στην οικονομία της χώρας με ουσιαστικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το σύνολο των περιφερειών της Μακεδονίας προσφέρει άνω του 80% των συνολικών εξαγωγών ελληνικού μαρμάρου, ενώ το σύνολο των ενεργών λατομείων στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 210. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι κυριότερες θέσεις λατόμευσης βρίσκονται στην Ανατολική Μακεδονία και είναι οι:

 • Θάσος (Λευκό Θάσου, Λευκό Λιμένα Θάσου «Πρίνος», Κρυσταλλίνα Θάσου)
 • Βώλακας (Λευκό Βώλακα)
 • Γρανίτης, Οχυρό
 • Στενωπός, Νέστος, Λημνιά, Πηγές, Ελαφοχώρι, Δύσβατο, Βαθύλακκος, Παλαιά Καβάλα, Νικήσιανη

Η υπόλοιπη ελληνική παραγωγή εντοπίζεται στην περιοχές: Κοζάνης-Βέροιας, Ιωαννίνων, Βόλου, Διονύσου Πεντέλης, Λειβαδιάς – Ελικώνα, Νάξου, Πάρου, Τήνου, Εύβοιας κλπ.

Στο σχήμα που ακολουθεί εμφανίζεται ο αριθμός των ενεργών λατομείων στην Ελλάδα ανά γεωγραφική περιοχή, σύμφωνα με έρευνα του www.oryktosploutos.net

Τρόποι εξόρυξης των μαρμάρων

Η φάση της εξόρυξης είναι μια απ’ τις σημαντικότερες φάσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός και το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για μία ασφαλή και αποτελεσματική εξόρυξη.

Η εκμετάλλευση του μαρμάρου έχει γεωγραφικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά και πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με επιφανειακές εκμεταλλεύσεις. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος απόσπασης μαρμάρων από το μητρικό πέτρωμα είναι με τη χρήση συρματοκοπής ή άλλου παρόμοιου ειδικού εξοπλισμού. Στην συγκεκριμένη τεχνική, σημαντικό ρόλο παίζουν η ορυκτολογική σύσταση και ο ιστός του μαρμάρου, καθώς και οι φυσικομηχανικές του ιδιότητες.

Σε περιπτώσεις όπου το υλικό είναι αρκετά συμπαγές, η εξόρυξη γίνεται με την χρήση εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα ξεπερασμένη και επιβλαβής μέθοδο η οποία έχει αντικατασταθεί τουλάχιστον κατά 90% με την πιο σύγχρονη και αποτελεσματική συρματοκοπή με αδαμαντοφόρα σύρματα. Η μέθοδος αυτή αυξάνει την αποληψιμότητα των υγιών ογκομαρμάρων, χωρίς ζημίες στο υπόλοιπο κοίτασμα αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο.

Στον αντίποδα της επιφανειακής εκμετάλλευσης βρίσκουμε την υπόγεια. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μεταξύ της επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης είναι: α)πόσες μονάδες άγονων πετρωμάτων θα πρέπει να απομακρυνθούν για να εμφανιστούν οι μονάδες χρήσιμων β)η τελική γωνία πρανούς εκμετάλλευσης, η οποία εξασφαλίζει την ασφαλή εκμετάλλευση. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες υπόγειες εκμεταλλεύσεις εν αντιθέσει με χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (όπως η Ιταλία) που δίνουν ηχηρό παρόν με πολλά έτη τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

Λατομεία και περιβάλλον

Η διαδικασία εξόρυξης μεταβάλλει το οικοσύστημα της περιοχής (δομικά και λειτουργικά). Κατά την διάρκεια της εξόρυξης αλλά και με την ολοκλήρωση της υλοποιούνται ενέργειες αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Κατά την διαδικασία αυτή το κύριο ζητούμενο είναι η οπτική και η ουσιαστική ομοιότητα της λατομικής έκτασης με την αδιατάρακτη περιοχή. Αυτό είναι εφικτό αφού εκτιμηθούν όλες οι μεταβλητές του τοπίου και εξεταστεί ο βιολογικός του σχηματισμός.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός λατομείου μπορεί να ελεγχθεί σε μεγάλο βαθμό κι αυτό σχετίζεται με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την ασφαλή λειτουργία και τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων.

Λατομεία της Stone Group International

Στη Stone Group International αριθμούμε αυτή τη στιγμή 9 ενεργά λατομεία που ανήκουν σ’ εμάς, αλλά και στις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες. Από τα λατομεία αυτά εξορύσσονται καθημερινά πλήθος λευκών, ημίλευκων και έγχρωμων μαρμάρων, με την ετήσια συνολική παραγωγή τους να ξεπερνά τους 250.000 τόννους σε blocks.

To μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω λατομείων αφορά στα λευκά μάρμαρα, από όπου και εξορύσσονται τα παγκοσμίως γνωστά μάρμαρα Volakas Haemus, Volakas Electron, PirgonElba BlueVenus VoxVermion White Vein Cut, Mistral, Ostria, ενώ δε λείπουν και τα έγχρωμα μάρμαρα όπως Vermion White Cross Cut, Veria Green, Pelagonia.

Tα μάρμαρα που εξορύσσονται κόβονται και επεξεργάζονται στα πέντε εργοστάσια που διατηρεί η Stone Group International και οι συνδεδεμένες  μ’ αυτήν εταιρίες, συμπεριλαμβανομένου και του εργοστασίου των κεντρικών εγκαταστάσεων της εταιρίας, που βρίσκεται στον Νομό Θες/νικης.