NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τις ενημερώσεις μας!

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
για σκοπούς Μarketing

Με την παρούσα δηλώνω τα ακόλουθα αναφορικά με το ονοματεπώνυμό μου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου («τα Δεδομένα») που διέθεσα στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «MARMOR SG Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μαρμάρου και Γρανίτη» και το διακριτικό τίτλο «STONE GROUP INTERNATIONAL» (:«η Εταιρεία») με σκοπό να ενημερώνομαι με την λήψη newsletter στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο για τα προϊόντα, τις δράσεις και τα νέα της Εταιρείας:

Έχοντας ενημερωθεί από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

(α) για τα δικαιώματα μου, όπως αυτά προσδιορίζονται για τα υποκείμενα των δεδομένων στις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 697/2016 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και συγκεκριμένα τα δικαιώματα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού, της φορητότητας και της εναντίωσης).
(β) ειδικότερα ότι για την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μου αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, ορισμένο από την Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τον οποίο μπορώ να αναζητήσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stonegroup.gr στον οποίο θα απευθύνω τυχόν αίτημά μου για άσκηση κάποιου εκ των δικαιωμάτων μου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.
(γ) πως διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συναίνεση που παρέχω σήμερα με την παρούσα επιλέγοντας τη σχετική εντολή ανάκλησης στη φόρμα Ανάκληση Συναίνεσης.
(δ) πως τα Δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία και δεν διαβιβάζονται παρά στους απολύτως αναγκαίους εκτελούντες την επεξεργασία παρόχους υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρείας.

 
info@stonegroup.gr

Blog

Τα μάρμαρα και η διαδικασία δημιουργίας τους

Κατηγορίες, βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά & χρήσεις μαρμάρου

Τι θα συνέβαινε σ’ όλους τους πολιτισμούς εάν δεν υπήρχαν τα κτίρια, οι κατασκευές και τα αντικείμενα για να αφηγηθούν την ιστορία τους; Πώς θα γνωρίζαμε τι συνέβη; Αν το σκεφτούμε μέσα από ένα ιστορικό και ταυτόχρονα τεχνοκρατικό πρίσμα, η ύλη γύρω μας αποκτά διττή σημασία για τον άνθρωπο. Από τη μια εξυπηρετεί ένα πρακτικό σκοπό, για παράδειγμα ένα σπίτι το οποίο δημιουργείται για την κατοίκηση μιας οικογένειας, και από την άλλη μπορεί να σηματοδοτήσει ένα ιστορικό ορόσημο μιας περιόδου που στέκεται όρθιο στο πέρασμα των χρόνων, όπως ο Παρθενώνας στην Αθήνα.

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την ύλη ως συστατικό από το οποίο αποτελούνται όλα τα φυσικά αντικείμενα που έχουν μάζα, αντικείμενα φυσικά ή τεχνητά. Ως χαρακτηριστικά της μπορούμε να θεωρήσουμε την υφή, την όψη, την ανθεκτικότητα, την ευκολία ανεύρεσης ή κατασκευής (σ.σ. του υλικού). Ο άνθρωπος περιβάλλεται από ύλη, την αξιοποιεί και την χρησιμοποιεί προς όφελος του.

Τα λατομικά ορυκτά

Κύριος προσδιοριστικός παράγοντας αξίας της ύλης είναι η ανθεκτικότητα της στο χρόνο. Τα λατομικά ορυκτά και τα μεταλλεύματα είναι από εκείνες τις περιπτώσεις με μεγάλη διάρκεια ζωής και διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες

  • Μάρμαρα, σχιστολιθικές πλάκες και λοιπά διακοσμητικά πετρώματα, βλ. παρακάτω.
  • Τα αδρανή υλικά, τα οποία προέρχονται από την απόληψη φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων, εξόρυξη κατάλληλων πετρωμάτων τους και που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σκυροδεμάτων ή κονιαμάτων (μαρμαρόσκονη και ασβεστολιθικά πετρώματα)
  • Τα βιομηχανικά ορυκτά, αργιλικά και μαργαϊκά πετρώματα που χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία και δεν είναι μάρμαρα ή αδρανή υλικά (π.χ. μπεντονίτης, κιμωλία, γύψος κλπ).

Τι είναι και πως δημιουργείται το μάρμαρο;

Το μάρμαρο είναι ένα πέτρωμα το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη λάμψη και ετυμολογικά προέρχεται από την αρχαία λέξη «μάρμαρος» που σημαίνει «λαμπερός λίθος». Το μάρμαρο είναι αποτέλεσμα μεταμόρφωσης ασβεστόλιθων (ιζηματογενών ανθρακικών πετρωμάτων) από θερμότητα και πίεση στον φλοιό της γης. Αποτελείται κυρίως από τον ορυκτό ασβεστίτη και συνήθως εντοπίζονται κι άλλα ορυκτά στην ορυκτολογική σύσταση του (προσμείξεις), όπως αργιλικά ορυκτά, χαλαζίας, μοσχοβίτης, σιδηροπυρίτης, οξείδια σιδήρου, χλωρίτης, γραφίτης κ.α.

Εμπορικά με τον όρο μάρμαρο αναφέρονται πολλοί δομικοί και διακοσμητικοί λίθοι ανθρακικής κυρίως σύστασης όπως οι ασβεστόλιθοι κ.α.

Το μάρμαρο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς οι φυσικές διεργασίες μπορούν να αλλάξουν την δομή και την όψη ενός υλικού. Βέβαια, η κοινώς αποδεκτή εικόνα των μαρμάρων τα θέλει κατάλευκα και επιβλητικά, κάτι το οποίο είναι εν μέρει αληθές.<

Τα μάρμαρα δεν είναι μόνο λευκά αλλά χαρακτηρίζονται από ποικίλα χρώματα και φυσικά μοτίβα (βένες). Οι παραλλαγές είναι συνέπεια μικρών ποσοτήτων προσμίξεων άλλων ορυκτών όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω καθώς και κοκκομετρίας.

Τι είναι η μαρμαροφόρος περιοχή;

Η εκμετάλλευση του μαρμάρου έχει γεωγραφικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά και πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με επιφανειακές εκμεταλλεύσεις. Γίνεται απόσπαση των μαρμάρων με χρήση συρματοκοπής ή άλλου ειδικού εξοπλισμού. Πέραν της επιφανειακής εκμετάλλευσης υπάρχει και η δυνατότητα της υπόγειας.

Μαρμαροφόρες περιοχές χαρακτηρίζονται οι γεωγραφικές ενότητες με εκτεταμένα μαρμαροφόρα κοιτάσματα οι οποίες βρίσκονται σε συγκεκριμένες γεωτεκτονικές ζώνες

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες που προμηθεύουν την παγκόσμια κοινότητα με μάρμαρα και παράγωγα τους. Ο εν λόγω κλάδος έχει εξαγωγικό προσανατολισμό και είναι ένας από τους τομείς στην οικονομία της χώρας, που μπορούν να ανταγωνισθούν τις διεθνείς αγορές.

Τα σύγχρονα λατομικά κέντρα της ελληνικής επικράτειας εντοπίζονται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις περιοχές της Καβάλας, Δράμας και Θάσου. Άνω του 80% των συνολικών εξαγωγών ελληνικού μαρμάρου προέρχεται από αυτή την περιοχή, με κυριότερες θέσεις λατόμευσης τις παρακάτω:

  • Θάσος (Thassos Snow White, Κρυσταλλίνα Θάσου, Πρίνος)
  • Πύργοι (Pirgon)
  • Βώλακας (Volakas Haemus, Volakas Electron, Elba Blue, Venus Vox)
  • Γρανίτης-Οχυρό (Mistral, Άριστον, Οχυρό, Δήλος)
  • Νέστος (Hemarus Grey)
  • Παγγαίο, Στενωπός, Μακρυχώρι, Λημνιά, Ελαφοχώρι, Πηγές, Δύσβατο, Βαθύλακκος, Παλαιά Καβάλα, Νικήσιανη.

Elba Blue λατομείο μαρμάρου |Περιοχή Βόλακας, Δράμα, Ελλάδα

Κατηγορίες & βασικά χαρακτηριστικά μαρμάρων

Υπό όρους εμπορικής εκμετάλλευσης, μάρμαρο θεωρείτε κάθε κρυσταλλικό ιζηματογενές ή μεταμορφωμένο πέτρωμα με ανθρακική κυρίως σύσταση, το οποίο επιδέχεται επεξεργασίας. Είναι ένα πέτρωμα αποτελούμενο κατά κύριο λόγο από ασβεστίτη ή δολομίτη, καθώς και από τον συνδυασμό τους.

Ο ασβεστίτης (κύριο συστατικό του ασβεστόλιθου) προσφέρει τις χαρακτηριστικές λευκές και γκριζόλευκες αποχρώσεις δίνοντας παράλληλα τον κρυσταλλικό χαρακτήρα του πετρώματος. Εν αντιθέσει ο δολομίτης είναι ένα ανθρακικό ορυκτό του ασβεστίου και του μαγνησίου. Μοιάζει ιδιαίτερα με τον ασβεστίτη και ο μόνος τρόπος για να διακριθούν οι διαφορές τους είναι όταν στην κονιοποιημένη μάζα επιδράσει αραιό και ψυχρό υδροχλωρικό οξύ (HCl). Τότε ο ασβεστίτης εμφανίζει έντονο αναβρασμό, ενώ ο δολομίτης ασθενέστατο ή καθόλου.

Άλλες προσμίξεις οι οποίες επιφέρουν δομικές αλλαγές στο ορυκτολογικό υλικό είναι: α) οξείδια του σιδήρου, που ανάλογα με την περιεκτικότητα του μαρμάρου σε αυτά προσδίδεται χρώμα από ελαφρά κίτρινο μέχρι σκούρο κόκκινο, β) ολιβίνη, που προσδίδει στα μάρμαρα πρασινωπή απόχρωση, γ) ανθρακούχες προσμείξεις, που προσδίδουν στα μάρμαρα από γκρι έως μαύρες αποχρώσεις.

Σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση των μαρμάρων επομένως, οφείλουμε να διευκρινίσουμε πως ο ασβεστίτης και ο δολομίτης είναι ορυκτά κι όχι κατηγορίες, ενώ οι ασβεστόλιθοι και τα μάρμαρα είναι μονόμεικτα πετρώματα που αποτελούνται από αυτά τα δύο ορυκτά μόνο ή από τον συνδυασμό τους. Για λόγους καλύτερης εμπορικής διαχείρισης, τα μάρμαρα διακρίνονται σε ασβεστιτικά ή δολομιτικά/, ανάλογα με το τι υπάρχει σε μεγαλύτερη ποσότητα στη σύνθεσή τους.

Από τι εξαρτάται η ποιότητα του μαρμάρου;

Η ποιότητα του μαρμάρου καθορίζεται τόσο από δομικούς παράγοντες των διεργασιών που δημιούργησαν το υλικό όσο και από εξωγενείς παράγοντες, όπως η επεξεργασία του. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η ορυκτολογική σύσταση του υλικού είναι αυτή που καθορίζει το χρώμα του μαρμάρου.

Επιπρόσθετα οι προσμίξεις ξένων υλικών αποτελούν παράγοντες ανθεκτικότητας του μαρμάρου. Στο σχήμα ‘’6 Μύθοι για την ανθεκτικότητα των μαρμάτων’’ μπορείτε να δείτε πώς οι προσμείξεις ξένων υλικών συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα των μαρμάρων, και προσδιορίζουν τις βασικές τους Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ταυτόχρονα, η ύπαρξη βενών, το χρώμα του φόντου, τα μοτίβα που δημιουργούνται, αλλά και η διαθεσιμότητα των αποθεμάτων του υλικού, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εμπορική αξία που μπορεί να αποκτήσει μια πλάκα μαρμάρου. Ορίζουν αυτό ακριβώς το οπτικό αισθητικό αποτέλεσμα που θα είναι διαρκώς ορατό.

Χρήσεις του μαρμάρου

Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι το μάρμαρο χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην αρχιτεκτονική και οικοδομική ως δομικό και αισθητικό υλικό. Για αρκετές δεκαετίες το μάρμαρο θεωρούνταν προσιτό μόνο σε υπερπολυτελείς και επιβλητικές κατασκευές, κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει ανατραπεί. Το μάρμαρο χρησιμοποιείται πλέον ευρέως σε κάθε τύπο κατασκευαστικού ή διακοσμητικού έργου, μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον, έχει “αποδείξει” πως μπορεί να ικανοποιήσει τις αυστηρές απαιτήσεις σχεδιαστών, διακοσμητών, κατασκευαστών έργων, αλλά και καλλιτεχνών γλυπτικής.

Οι σύγχρονες εφαρμογές μαρμάρου είναι σχεδόν απεριόριστες. Η τεχνολογία, αλλά και οι τεχνικές λύσεις πλέον υπάρχουν για να μπορέσει το υλικό αυτό να κυριαρχήσει στην αγορά των δομικών υλικών με εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους (κατοικίες, εμπορικά κτίρια, εκκλησίες κλπ) αλλά και εσωτερικούς όπως α)κουζίνες, και πάγκους κουζίνας, β)δαπεδοστρώσεις, γ)επενδύσεις τοίχων, δ)μπάνια & χώρους υγιεινής ε)έπιπλα στ)σκάλες κλπ. Επομένως, τα όρια αξιοποίησης του υλικού περιορίζονται στο είδος αλλά και στα δημιουργικά χαρακτηριστικά του ίδιου του έργου.

Τα ελληνικά μάρμαρα

Τα ελληνικά μάρμαρα είναι γνωστά στην παγκόσμια κοινότητα λόγω των αριστουργημάτων της αρχιτεκτονικής και γλυπτικής της αρχαίας Ελλάδας. Αυτός είναι κι ένας εκ των βασικότερων λόγων της υψηλής ζήτησης και του εξαγωγικού τους χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα λευκά και ημίλευκα μάρμαρα της Δράμας – Καβάλας και Θάσου, της Πεντέλης και του Διονύσου. Είναι παραδείγματα γνωστών μαρμάρων που κατατάσσουν την χώρα σε μια απ’ τους σημαντικότερους εξαγωγείς.
Επιπλέον, η Ελλάδα θεωρείται η χώρα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ανοιχτά και ανοιχτόχρωμα μάρμαρα. Εκτός από τα λευκά και τα υπόλευκα, υπάρχουν και πολλοί τύποι χρωματιστών μαρμάρων, όπως γκρι, πράσινα, μαύρα, κόκκινα κλπ.  Εργαστηριακές δοκιμές έχουν δείξει πως τα ελληνικά μάρμαρα χαρακτηρίζονται από εξαιρετικές ιδιότητες και μπορούν να ανταποκριθούν σε κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
Ορισμένα από τα λευκά ελληνικά μάρμαρα θεωρούνται από τα καλύτερα στον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει τη σημαντικότητά τους: Τα αποθέματα των κοιτασμάτων των λατομείων στην Ελλάδα θεωρούνται τεράστια. Αρκετοί μάλιστα τα θεωρούν και πρακτικά ανεξάντλητα.

Τα μάρμαρα της Stone Group International

Η Stone Group International διαθέτει αυτή τη στιγμή εννέα (9) λατομεία, πέντε (5) παραγωγικές μονάδες και τεχνογνωσία τεσσάρων (4) και πλέον δεκαετιών. Από τα λατομεία αυτά εξορύσσονται καθημερινά πλήθος λευκών, ημίλευκων και έγχρωμων μαρμάρων, ενώ η υψηλή τεχνογνωσία και η χρήση υψηλής τεχνολογίας στην εξόρυξη, στην επεξεργασία, αλλά και στις διαδικασίες παραγωγής μας, εγγυώνται την ανταπόκριση στις απαιτήσεις κάθε έργου.