NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τις ενημερώσεις μας!

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
για σκοπούς Μarketing

Με την παρούσα δηλώνω τα ακόλουθα αναφορικά με το ονοματεπώνυμό μου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου («τα Δεδομένα») που διέθεσα στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «MARMOR SG Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μαρμάρου και Γρανίτη» και το διακριτικό τίτλο «STONE GROUP INTERNATIONAL» (:«η Εταιρεία») με σκοπό να ενημερώνομαι με την λήψη newsletter στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο για τα προϊόντα, τις δράσεις και τα νέα της Εταιρείας:

Έχοντας ενημερωθεί από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

(α) για τα δικαιώματα μου, όπως αυτά προσδιορίζονται για τα υποκείμενα των δεδομένων στις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 697/2016 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και συγκεκριμένα τα δικαιώματα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού, της φορητότητας και της εναντίωσης).
(β) ειδικότερα ότι για την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μου αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, ορισμένο από την Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τον οποίο μπορώ να αναζητήσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stonegroup.gr στον οποίο θα απευθύνω τυχόν αίτημά μου για άσκηση κάποιου εκ των δικαιωμάτων μου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.
(γ) πως διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συναίνεση που παρέχω σήμερα με την παρούσα επιλέγοντας τη σχετική εντολή ανάκλησης στη φόρμα Ανάκληση Συναίνεσης.
(δ) πως τα Δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία και δεν διαβιβάζονται παρά στους απολύτως αναγκαίους εκτελούντες την επεξεργασία παρόχους υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρείας.

 
info@stonegroup.gr

Blog

Τα μάρμαρα με βένες και τα βασικά χαρακτηριστικά τους

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ο τρόπος δημιουργίας τους και είδη των βενών

Είναι γνωστό, πως όταν κάποιος αρχιτέκτονας, σχεδιαστής, διακοσμητής ή κατασκευαστής επιλέξει να χρησιμοποιήσει το μάρμαρο ως υλικό, ενισχύει εκτός από τις ποιοτικές προδιαγραφές και το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα του έργου του. Αρκετοί είναι αυτοί ωστόσο που επιλέγουν το υλικό τους βασιζόμενοι πρώτα σε οπτικά χαρακτηριστικά, αφήνοντας τα τεχνικά συνήθως σε δεύτερο στάδιο. Οι βένες και το χρώμα στο φόντο του μαρμάρου αποτελούν τα καθοριστικά κριτήρια για την οπτική επιλογή του υλικού, ενώ προσδίδουν στο μάρμαρο μία μοναδική και ισχυρή ταυτότητα.

Τι ακριβώς όμως είναι οι βένες, πώς δημιουργούνται και σε ποιες κατηγορίες τις ομαδοποιούμε; Διαβάστε παρακάτω τα κυριότερα βασικά χαρακτηριστικά των μαρμάρων με βένες.

Τί είναι οι βένες στα μάρμαρα;

Βένες ονομάζουμε τις μακριές γραμμές ή το πλέγμα γραμμών που διασχίζουν το μάρμαρο και το κάνουν μοναδικό. Οι βένες συνδέονται άμεσα με την ομορφιά και την εμφάνιση του μαρμάρου και αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που αναζητούν αρχιτέκτονες, κατασκευαστές και διακοσμητές για την υλοποίηση των έργων τους.

Πως δημιουργούνται τα μάρμαρα με βένες;

Το μάρμαρο αποτελεί αποτέλεσμα μεταμόρφωσης ασβεστόλιθων (ιζηματογενών ανθρακικών πετρωμάτων) από θερμότητα και πίεση στον φλοιό της γης. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς οι φυσικές διεργασίες μπορούν να αλλάξουν την δομή και την όψη ενός υλικού.

Κατά την διάρκεια αυτών των διεργασιών διάφορα ξένα στοιχεία (όπως μέταλλα, λάσπη, πηλός, οξείδια του σιδήρου), που άλλοτε παρουσιάζονται ως κόκκοι και άλλοτε ως στρώματα, εγκλωβίζονται και εκδηλώνονται σταδιακά μέσα στην πέτρα, δημιουργώντας χρωματική αντίθεση με το βασικό χρώμα της επιφάνειας του μαρμάρου. Έτσι λοιπόν σχηματίζονται οι χαρακτηριστικές βένες.

Ο φυσικός σχηματισμός βενών μπορεί να είναι απρόβλεπτος και να διαφέρει ακόμα και σε πλάκες που προέρχονται από τον ίδιο όγκο μαρμάρου. Οι βένες διαφέρουν ως προς το πάχος, αλλά και το χρώμα τους. Ενώ ανάλογα με τα σχήμα τους, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Στο διαφορετικό χρώμα, πάχος και είδος τους εντοπίζονται και οι βασικοί λόγοι που αυτό το πηγαίο υλικό αξιοποιείται στην γλυπτική και σε αρχιτεκτονικές κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

 

Οι τύποι των βενών

Η επιστήμη της γεωλογίας μέχρι στιγμής δεν έχει ομαδοποιήσει τις βένες των μαρμάρων σε οικογένειες, παρ’ όλα αυτά θα μπορούσαμε να τις κατατάξουμε σε μερικές ευρείες ομάδες παρεμφερών χαρακτηριστικών.

  • Γραμμικές βένες/ linear veins: Συνεχείς, μονοκατευθυντικές και διχαλωτές γραμμές. To χρώμα των βενών είναι διαφορετικό από το χρώμα του φόντου, δημιουργώντας όμορφες αντιθέσεις.
  • Δενδροειδείς βένες/ tree veins: Διακλαδώσεις όπου κάθε γραμμή μπορεί να έχει διαφορετική κατεύθυνση αλλά κοινή αρχή. Το γνωστό μάρμαρο Volakas Electron αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των δενδροειδών βενών.

 

  • Ρωγμώδεις βένες/ breccia veins: Προέρχονται από μεγάλα θραύσματα ενός όγκου όπου ενσωματώθηκαν αργότερα σε ένα νέο γεωλογικό σχηματισμό.  To Ebru Arabesque αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα, με τις παχιές του καφέ/γκρι γραμμές να περιβάλλουν κομμάτια λευκής πέτρας.

 

  • Κελυφώδεις βένες/ Shell stones: Άτακτοι σχηματισμοί που μπορούν να παρομοιαστούν με κελύφη και προέρχονται από απολιθώματα που περιέχονται στο εσωτερικό του μαρμάρου.  To Pelagonia on the Rocks αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα, καθώς περικλείει στο εσωτερικό του απολιθωμένα κελύφη.

Μία διαφορετική προσέγγιση, κατηγοριοποιεί τις βένες κυρίως με βάση την κατεύθυνσή τους σε: μονές, πολλαπλές, μονής κατεύθυνσης, γραμμικές, διαγώνιες, παράλληλες, κυμματιστές, περιπλεγμένες, ομοιόμορφες.

Οι συνδυασμοί των βενών με το χρώμα στο φόντο του μαρμάρου παίζουν, όπως αναφέραμε και παραπάνω, καθοριστικό ρόλο στο τελικό οπτικό αποτέλεσμα ενός έργου. Πώς όμως εξασφαλίζουμε τον τέλειο συνδυασμό των πλακιδίων ή των πλακών μας; Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο τοποθετούμε τις βένες κατά την εφαρμογή τους; Και κυρίως, πώς επιτυγχάνουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά την τοποθέτησή τους;

Υπάρχουν 4 βασικοί τύποι τοποθέτησης μαρμάρων βένες που μπορούν να εξασφαλίζουν το τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Σε επόμενο άρθρο, θα αναλύσουμε τους τύπους αυτούς και θα δώσουμε χρήσιμες συμβουλές και φωτογραφίες για την υλοποίησή τους.

Στη Stone Group International αριθμούμε αυτή τη στιγμή 9 λατομεία που ανήκουν σ’ εμάς, αλλά και στις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες. Από τα λατομεία αυτά εξορύσσονται καθημερινά πλήθος λευκών, ημίλευκων και έγχρωμων μαρμάρων με βένες.

 

Ρωτήστε μας περισσότερα για τα μάρμαρα με βένες