NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τις ενημερώσεις μας!

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
για σκοπούς Μarketing

Με την παρούσα δηλώνω τα ακόλουθα αναφορικά με το ονοματεπώνυμό μου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου («τα Δεδομένα») που διέθεσα στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «MARMOR SG Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μαρμάρου και Γρανίτη» και το διακριτικό τίτλο «STONE GROUP INTERNATIONAL» (:«η Εταιρεία») με σκοπό να ενημερώνομαι με την λήψη newsletter στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο για τα προϊόντα, τις δράσεις και τα νέα της Εταιρείας:

Έχοντας ενημερωθεί από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

(α) για τα δικαιώματα μου, όπως αυτά προσδιορίζονται για τα υποκείμενα των δεδομένων στις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 697/2016 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και συγκεκριμένα τα δικαιώματα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού, της φορητότητας και της εναντίωσης).
(β) ειδικότερα ότι για την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μου αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, ορισμένο από την Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τον οποίο μπορώ να αναζητήσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stonegroup.gr στον οποίο θα απευθύνω τυχόν αίτημά μου για άσκηση κάποιου εκ των δικαιωμάτων μου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.
(γ) πως διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συναίνεση που παρέχω σήμερα με την παρούσα επιλέγοντας τη σχετική εντολή ανάκλησης στη φόρμα Ανάκληση Συναίνεσης.
(δ) πως τα Δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία και δεν διαβιβάζονται παρά στους απολύτως αναγκαίους εκτελούντες την επεξεργασία παρόχους υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρείας.

 
info@stonegroup.gr

Blog

7 χρήσιμα tips για τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του μαρμάρου που πρέπει να γνωρίζετε

Οι Τεχνικές προδιαγραφές μαρμάρου & γιατί είναι σημαντικές για κάθε κατασκευαστικό ή αρχιτεκτονικό έργο

Για τους περισσότερους, η λέξη «μάρμαρο» φέρνει στο μυαλό κάτι σταθερό, συμπαγές και αξιόπιστο. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το μάρμαρο ως υλικό προτιμάται διαχρονικά σε κατασκευαστικές ή διακοσμητικές εφαρμογές. Ιδιαίτερα σε εποχές απαιτητικές και δύσκολες όπως η σημερινή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατασκευαστική ασφάλεια, τη διάρκεια στο χρόνο και το χαμηλό κόστος συντήρησης των οικοδομικών υλικών, ανάμεσα στα οποία το μάρμαρο κατέχει περίοπτη θέση για τους αρχιτέκτονες, τους σχεδιαστές και το καταναλωτικό κοινό.

Ο ρόλος των τεχνικών προδιαγραφών μαρμάρου στην επιλογή του ως υλικό σε ένα έργο

Η επιλογή του κατάλληλου μαρμάρου για κάθε έργο εμπορικής ή ιδιωτικής χρήσης εξαρτάται σαφώς από το αισθητικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα του αρχιτέκτονα ή του τελικού χρήστη. Δε θα πρέπει όμως να παραλείπονται θέματα ασφάλειας και καταλληλότητας που σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού. Η απορροφητικότητα, η πυκνότητα, η θλιπτική αντοχή κ.α. σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργούν αποτρεπτικά ή και απαγορευτικά σε συγκεκριμένα έργα. Για παράδειγμα, ένα μαλακό, ευπαθές υλικό μπορεί είναι ακατάλληλο για χρήση στο πάτωμα ενός εμπορικού κέντρου και η επιλογή του από τον κατασκευαστή να σημαίνει πρόσθετα κόστη για τη συντήρηση και την επισκευή του, αλλά και ενδεχόμενο κίνδυνο για τους καθημερινούς πολλαπλούς χρήστες σε περίπτωση ολισθηρότητας ή φθοράς του. Η διασφάλιση της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου μαρμάρου με συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγραφές κρίνεται παραπάνω από απαραίτητη, προκειμένου να προστατεύονται οι μεμονωμένες κατασκευαστικές ή αρχιτεκτονικές εταιρίες, ο κλάδος των κατασκευαστικών υλικών στο σύνολό του και φυσικά οι τελικοί χρήστες.

Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου μαρμάρου σε ένα έργο

Πολλοί είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει ο κατασκευαστής, αρχιτέκτονας ή διακοσμητής να έχει υπόψη του κατά την επιλογή του κατάλληλου μαρμάρου για το έργο του.

Για παράδειγμα, οι περιπτώσεις εξωτερικών χρήσεων παρουσιάζουν και τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η συμπεριφορά του υλικού σε συνθήκες ψύξη/απόψυξης και ο ενδεχόμενος αποχρωματισμός του υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι μόνο μερικά παραδείγματα που χρήζουν ελέγχου. Η ενίσχυση του μαρμάρου με διάφορα στεγανωτικά είναι συνήθης πρακτική όταν προορίζεται για εξωτερικές χρήσεις.

Φυσικά, οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι αυτές που εγκυμονούν τους μεγαλύτερους κινδύνους για το μάρμαρο που χρησιμοποιείται σε εξωτερικές κατασκευές. Η βροχή, το χιόνι, το χαλάζι, οι πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν άμεσα το υλικό και επιταχύνουν τη φθορά του. Είναι σημαντικό να επιλέγουμε κατασκευαστικά υλικά που αντέχουν σε ακραίες συνθήκες χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα και η σταθερότητά τους.

Οι προδιαγραφές επιλογής λαμβάνουν υπόψη τους επίσης τα πετρογραφικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του μαρμάρου, τα οποία πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά καθώς είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Πιο συγκεκριμένα, τα πετρογραφικά χαρακτηριστικά αποκαλύπτουν πληροφορίες για την ελαστικότητα, την απορροφητικότητα, την αντοχή και τη δύναμη, ενώ τα ορυκτολογικά συνδέονται με την περιεκτικότητα σε μέταλλα που μπορεί να οδηγήσει σε σκούριασμα, αποφολίδωση και αποσύνθεση. Η συμπεριφορά ενός ορυκτού άλλωστε είναι άμεσα σχετιζόμενη με τη σύνθεσή του, η οποία έχει καίριο ρόλο στην τελική επιλογή του καταλληλότερου υλικού.

Χρήσιμα tips & Περιγραφές των βασικών Τεχνικών Χαρακτηριστικών του μαρμάρου

Τα άτομα που ασχολούνται με την επιλογή του κατάλληλου μαρμάρου σε κάθε έργο έχουν σίγουρα έναν πολύ υπεύθυνο ρόλο. Προκειμένου να παρέχουμε μία πρώτη εκπαίδευση και να βοηθήσουμε στο έργο τους, συγκεντρώσαμε σε αυτό το άρθρο κάποια βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, μαζί με κάποια χρήσιμα tips που πιστεύουμε πως θα βοηθήσουν.

Η επιλογή, αλλά και η ανάλυση των χαρακτηριστικών που επιλέξαμε δεν καλύπτει το σύνολο τους, αλλά αποτελεί έναν εισαγωγικό οδηγό, που χρήζει περαιτέρω έρευνας για όποιον θέλει να εμβαθύνει περισσότερο.

  • Πορώδες. Είναι η αναλογία μικρών οπών (πόρων) προς τον ολικό συμπαγή όγκο. Τα πυριγενή πετρώματα έχουν μικρό πορώδες, σε αντίθεση με τα μεταμορφικά και ιζηματογενή.

Tip! Μάρμαρα με πορώδες μεγαλύτερο του 0.3% δεν ενδείκνυνται για εφαρμογές υψηλής υγρασίας, όπως οι πισίνες, τα μπάνια και οι εξωτερικοί χώροι.

  • Απορροφητικότητα. Είναι η ικανότητα του υλικού να απορροφά και να κατακρατά νερό στους πόρους του. Ορίζεται ως το ποσοστό μάζας κορεσμένης με νερό, προς την ίδια μάζα σε απολύτως ξηρή κατάσταση.

Tip! Μάρμαρα με απορροφητικότητα μεγαλύτερη του 0.6% δεν ενδείκνυνται για εφαρμογές υψηλής υγρασίας, όπως οι πισίνες, τα μπάνια και οι εξωτερικοί χώροι.

  • Θλιπτική αντοχή. Είναι το μέγιστο φορτίο ανά μονάδα επιφάνειας που μπορεί να αντέξει το υλικό χωρίς να σπάσει.

Tip! Μάρμαρα με θλιπτική αντοχή μεγαλύτερη των 50MPa είναι κατάλληλα ως κατασκευαστικά υλικά, ιδιαίτερα όταν προορίζονται να δεχτούν μεγάλα φορτία πίεσης, όπως σε πεζοδρόμηση ή πατώματα.

  • Αντοχή στην κάμψη (ή αλλιώς τάνυση). Είναι η αντίσταση που παρουσιάζει το μάρμαρο σε ένα τεστ κάμψης πριν λυγίσει. Μεγαλύτερη αντοχή στην κάμψη σημαίνει ότι το υλικό μπορεί να αντέξει μεγαλύτερο φορτίο χωρίς να καμφθεί.

Tip! Ως γενικός κανόνας, τάνυση μεγαλύτερη του 7 υποδεικνύει καταλληλότητα για την κατασκευή.

  • Αντοχή στην τριβή. Είναι η ικανότητα ενός υλικού να μη φθείρεται εξαιτίας της επαφής με άλλη επιφάνεια, ιδιαίτερα όταν αυτή εμφανίζει μεγάλη τραχύτητα με αποτέλεσμα εκείνο να ξεφλουδίζει.

Tip! Μάρμαρα με μεγάλη αντοχή τριβής δε θα πρέπει να επιλέγονται ως πρώτη ύλη εξωτερικού πατώματος, ή σε επαφή με άλλα μάρμαρα λόγω ανόμοιας συμπεριφοράς.

  • Αντοχή στη γήρανση εξαιτίας θερμικού σοκ. Αυτό το τεχνικό χαρακτηριστικό αναφέρεται στις συνεχείς μεταβολές των διαστάσεων που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του μαρμάρινου όγκου λόγω των αλλαγών στην ψύξη και τη θέρμανση.

Tip! Απώλεια μάζας μαρμάρου μεγαλύτερη του 20% δείχνει ότι η συγκεκριμένη ποικιλία είναι ακατάλληλη για ζεστά κλίματα με μεγάλη ηλιοφάνεια.

  • Αντοχή σε ψύξη/απόψυξη. Είναι η μέθοδος που αξιολογεί το αποτέλεσμα κύκλων «παγώματος» και «ξεπαγώματος» στα φυσικά πετρώματα, τόσο σε αέρα όσο και σε νερό.

Tip! Μάρμαρα με αντοχή σε ψύξη/απόψυξη μικρότερη του -30% δεν ενδείκνυνται σε περιοχές με μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος.

Τεχνικές Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις

Μία έγκυρη διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει την πετρογραφική ανάλυση του υλικού, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, τις δηλωμένες τιμές ή κλάσεις, τη μέθοδο δοκιμής, καθώς και τα πρότυπα αναφοράς. Στόχος όλης αυτής της πληροφόρησης είναι να διασφαλιστεί η καταλληλόλητα του υλικού για την εκάστοτε χρήση.

Η ύπαρξη συγκεκριμένων προδιαγραφών και προτύπων για τα μάρμαρα που προορίζονται για κατασκευαστικές ή διακοσμητικές εφαρμογές, είναι ύψιστης σημασίας για κάθε εταιρία μαρμάρου και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβλέπεται.

Στη Stone Group International συνεργαζόμαστε με τα πιο αξιόπιστα εργαστήρια από την Ελλάδα και το εξωτερικό που εφαρμόζουν αυστηρά & διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας και τεχνικών προδιαγραφών. Γνώμονάς μας είναι η προστασία των πελατών μας, των τελικών χρηστών του κάθε έργου, αλλά και της βιομηχανίας του μαρμάρου γενικότερα.

Στις σελίδες των μαρμάρων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να βρείτε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που σας ενδιαφέρουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας και το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το ιδανικό μάρμαρο που θα ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις ποιοτικές προδιαγραφές του έργου σας.