NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τις ενημερώσεις μας!

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
για σκοπούς Μarketing

Με την παρούσα δηλώνω τα ακόλουθα αναφορικά με το ονοματεπώνυμό μου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου («τα Δεδομένα») που διέθεσα στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «MARMOR SG Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μαρμάρου και Γρανίτη» και το διακριτικό τίτλο «STONE GROUP INTERNATIONAL» (:«η Εταιρεία») με σκοπό να ενημερώνομαι με την λήψη newsletter στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο για τα προϊόντα, τις δράσεις και τα νέα της Εταιρείας:

Έχοντας ενημερωθεί από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

(α) για τα δικαιώματα μου, όπως αυτά προσδιορίζονται για τα υποκείμενα των δεδομένων στις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 697/2016 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και συγκεκριμένα τα δικαιώματα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού, της φορητότητας και της εναντίωσης).
(β) ειδικότερα ότι για την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μου αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, ορισμένο από την Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τον οποίο μπορώ να αναζητήσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stonegroup.gr στον οποίο θα απευθύνω τυχόν αίτημά μου για άσκηση κάποιου εκ των δικαιωμάτων μου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.
(γ) πως διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συναίνεση που παρέχω σήμερα με την παρούσα επιλέγοντας τη σχετική εντολή ανάκλησης στη φόρμα Ανάκληση Συναίνεσης.
(δ) πως τα Δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία και δεν διαβιβάζονται παρά στους απολύτως αναγκαίους εκτελούντες την επεξεργασία παρόχους υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρείας.

 
info@stonegroup.gr

Blog

Artificial intelligence και Machine learning αλλάζουν τον κλάδο του μαρμάρου

Αυτόματη διαλογή πλακιδίων μαρμάρου με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια τεχνολογία έχει κάνει τεράστια βήματα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μηχανές μαθαίνουν από την εμπειρία, προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα, εκτελούν ανθρώπινες εργασίες και μιμούνται την ανθρώπινη γνώση.

Στον κλάδο του μαρμάρου η διαλογή των πλακιδίων αποτελούσε πάντα μία πολύ σημαντική εργασία. Με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης & της Μηχανικής Μάθησης στην γραμμή παραγωγής πλακιδίων, η διαλογή των πλακιδίων γίνεται πλέον αυτόματα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα με τον πιο έξυπνο, ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Τι είναι Τεχνητή Νοημοσύνη & Machine Learning;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρεται στον κλάδο της πληροφορικής που ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Tα μηχανήματα μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία, προσαρμόζονται στα καινούργια δεδομένα και κάνουν πράγματα που μόνο ένας άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει. Κι ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί την επιστήμη που μιμείται την ανθρώπινη συμπεριφορά, η Μηχανική Μάθηση αποτελεί το τμήμα εκείνο της τεχνικής νοημοσύνης που εκπαιδεύει ένα μηχάνημα στη μάθηση. Βασίζεται στην ιδέα πως τα συστήματα μπορούν να μάθουν με αυτόματο τρόπο από τα δεδομένα, να αναγνωρίσουν μοτίβα και να πάρουν αποφάσεις, χρησιμοποιώντας την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Η μηχανική μάθηση επιτρέπει στους χρήστες της να κάνουν καλύτερες προβλέψεις και να παίρνουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

Ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το 1950, ο Άγγλος Alan Turing πρότεινε τη λεγόμενη δοκιμή Turing, προσπαθώντας να δει αν μία μηχανή έχει αυθεντικές γνωστικές ικανότητες και μπορεί να σκεφτεί ως άνθρωπος. Το 1956 στη επιστημονική διάσκεψη του Dartmouth θεμελιώνεται ο όρος «τεχνητή νοημοσύνη», ενώ το 1959, ο Άρθουρ Σάμουελ επινοεί για πρώτη φορά τον όρο Machine Learning. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Geoffrey Hinton, διάσημος για τη δουλειά του πάνω στα τεχνητά νευρικά δίκτυα, σχεδιάζει αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. Στόχος του είναι να ανακαλύψει μία διαδικασία μάθησης που θα οδηγήσει στην δημιουργία πολύπλοκων δομών μέσα από μεγάλης κλίμακας δεδομένα και θα αποδείξει πως αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι περισσότερο γνωστή στις μέρες μας, χάρη στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό δεδομένων, ανεπτυγμένων αλγορίθμων και εξέλιξης της επιστήμης των υπολογιστών.

Οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Μερικά από τα πιο σημαντικά οφέλη είναι:

  • Αύξηση παραγωγικότητας
  • Βελτίωση ποιότητας παραγωγής
  • Σταθεροποίηση ροής παραγωγής
  • Εξάλειψη ανθρώπινου λάθους
  • Εξοικονόμηση χρόνου μέσα από την κατηγοριοποίηση και αυτοματοποίηση εργασιών
  • Αξιόπιστη, ακριβής εκτέλεση υψηλού όγκου εργασιών, χωρίς κόπωση και χωρίς επιρροή από την ανθρώπινη φύση.

Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αλλάξει ήδη την καθημερινότητά μας. Τα smartphones, chatbots, έξυπνα αυτοκίνητα, πλατφόρμες όπως το Youtube, Spotify και Netflix, χρησιμοποιούνται, για να προτείνουν στον χρήστη περιεχόμενο, βασιζόμενο στις επιλογές του από στο παρελθόν.

Εντυπωσιακές όμως είναι οι χρήσεις της και σε κλάδους, όπως η ιατρική, η φαρμακευτική, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι τράπεζες, αλλά και σε ποικίλους βιομηχανικούς κλάδους, όπως για π.χ. αυτός του μαρμάρου.

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη εφαρμόζεται στον κλάδο του μαρμάρου

Στο παρακάτω infographic περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση εφαρμόζονται στην επιλογή των πλακιδίων μαρμάρου.

Γνωρίστε τον 1ο Αυτόματο Διαλογέα Πλακιδίων μαρμάρου στον κόσμο.

Στην καθημερινότητα της Stone Group International υπάρχει ο Αυτόματος Διαλογέας Πλακιδίων που ακούει στο όνομα Geoffrey. Πρόκειται για μία παγκόσμια καινοτομία που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ελληνική εταιρία D-cube. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, ο αυτόματος διαλογέας πλακιδίων έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια, όλα τα πιθανά ελαττώματα των πλακιδίων Thassos Snow White, Volakas και Elba Blue και να τα κατηγοριοποιεί ανάλογα. Η αποτελεσματικότητα του Geoffrey έχει φτάσει ήδη στο 92% και αναμένεται να καταλήξει στο 95%, τη στιγμή που ο ανθρώπινος παράγοντας φτάνει στην καλύτερη περίπτωση στο 73%. Επιπλέον, ο αυτόματος διαλογέας δεν επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο φωτισμός ή η κούραση.

Μετά τη διαλογή, τα πλακίδια περνούν στο τελικό στάδιο της συσκευασίας, ενώ όλα τα δεδομένα καταχωρούνται αυτόματα στο SAP-ERP. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορεί ο πελάτης να σκανάρει την κάθε παλέτα που παραλαμβάνει και να βλέπει λεπτομέρειες για το κάθε πλακίδιο ξεχωριστά, καθώς και να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για συγκεκριμένες παλέτες. Ταυτόχρονα, θα ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο η παραγωγή και η συσκευασία.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει η εκμάθηση του Geoffrey για ακόμη περισσότερα ελληνικά μάρμαρα.

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον Αυτόματο Διαλογέα Πλακιδίων και πώς αυτός λειτουργεί.

Ρωτήστε μας περισσότερα για τον Αυτόματο Διαλογέα Πλακιδίων