NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τις ενημερώσεις μας!

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
για σκοπούς Μarketing

Με την παρούσα δηλώνω τα ακόλουθα αναφορικά με το ονοματεπώνυμό μου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου («τα Δεδομένα») που διέθεσα στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «MARMOR SG Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μαρμάρου και Γρανίτη» και το διακριτικό τίτλο «STONE GROUP INTERNATIONAL» (:«η Εταιρεία») με σκοπό να ενημερώνομαι με την λήψη newsletter στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο για τα προϊόντα, τις δράσεις και τα νέα της Εταιρείας:

Έχοντας ενημερωθεί από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

(α) για τα δικαιώματα μου, όπως αυτά προσδιορίζονται για τα υποκείμενα των δεδομένων στις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 697/2016 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και συγκεκριμένα τα δικαιώματα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού, της φορητότητας και της εναντίωσης).
(β) ειδικότερα ότι για την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μου αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, ορισμένο από την Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τον οποίο μπορώ να αναζητήσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stonegroup.gr στον οποίο θα απευθύνω τυχόν αίτημά μου για άσκηση κάποιου εκ των δικαιωμάτων μου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.
(γ) πως διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συναίνεση που παρέχω σήμερα με την παρούσα επιλέγοντας τη σχετική εντολή ανάκλησης στη φόρμα Ανάκληση Συναίνεσης.
(δ) πως τα Δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία και δεν διαβιβάζονται παρά στους απολύτως αναγκαίους εκτελούντες την επεξεργασία παρόχους υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρείας.

 
info@stonegroup.gr

Μηχανικός Συντήρησης – Καβαλάρι

Η Stone Group International είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιριών εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων στην Ευρώπη. Για περισσότερες από 4 δεκαετίες ο όμιλος κάνει γνωστό και αγαπητό το Ελληνικό λευκό μάρμαρο, σε περισσότερες από 80 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Διαθέτει 9 ιδιόκτητα λατομεία και 4 παραγωγικές μονάδες, στις Θεσσαλονίκη, Δράμα, Βέροια και Καβάλα, απασχολώντας περισσότερους από 400 εργαζόμενους.

Αναζητούμε έναν παθιασμένο και φιλόδοξο επαγγελματία, για να καλύψουμε τη θέση του

Μηχανικού Συντήρησης (MM.01),

ως μέλος της ομάδας μας στο Καβαλάρι.

Κύριες Αρμοδιότητες

  • Εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών προληπτικής συντήρησης.
  • Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών.
  • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Μηχανολογίας.
  • Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας σε βιομηχανία.
  • Γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου.
  • Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων.
  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
  • Γνώσεις σε πνευματικά / υδραυλικά συστήματα.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

 

Η εταιρία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών, συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης στα πλαίσια ενός δυναμικού οργανισμού, καθώς και τις προϋποθέσεις για την έκφραση και την ανάπτυξη τόσο των γνωστικών όσο και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των εργαζομένων, σε ένα διεπιστημονικό και ανταποδοτικό περιβάλλον εργασίας.

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην εταιρία μας, ανυπομονούμε να λάβουμε την αίτηση ενδιαφέροντος σας. Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας στο θέμα τη θέση εργασίας και τον κωδικό της θέσης “ Μηχανικού Συντήρησης (MM.01)”, στο: hr@stonegroup.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 28 Ιουνίου 2021.

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και θα απαντηθούν.